فروشگاه 1

  •  آدرس:

تهران – میدان امام خمینی – خیابان ناصرخسرو – کوچه جوانمرد – پاساژ جوانمرد – طبقه زیرین – پلاک 32

  • شماره تلفن:

021-33977349    021-33945502

021-33962706    021-33962707

فروشگاه 2

  • آدرس:

تهران – میدان امام خمینی – باب همایون – کوچه قنات – انتهای کوچه مسجد – پاساژ واعظ اعلائی – پلاک 4

  • شماره تلفن:

021-33944873    021-36614705